Powiat staszowski

powiat w województwie świętokrzyskim

Powiat staszowski – powiat w Polsce (w południowo-wschodniej części) województwa świętokrzyskiego, utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest Staszów.

Powiat staszowski
Herb
Mapa
Informacje
Państwo Polska
Region Województwo świętokrzyskie
Powierzchnia 924,80 km²
Ludność 74 126
Nr kierunkowy 15
Kod pocztowy 28-200
Strona internetowa

Charakterystyka

edytuj

W skład powiatu wchodzą:

Demografia

edytuj

Na obszarze 924,80 km² mieszka 73 125 osób. W miastach mieszka 25 336 osób (w tym kobiety 12 964), zatem urbanizacja powiatu 34,6%.

Geografia

edytuj

Powiat staszowski leży w Krainie Małopolskiej na Wyżynie Środkowomałopolskiej w Niecce Połanieckiej, w obrębie jednej geologicznej jednostki strukturalnej – Zapadlisko Podkarpackie.

W części środkowej powiatu znajdują się tereny równinne poprzecinane formami krasowymi: doliny, parowy, wertepy, niewysokie garby. Wysokości wynoszą od 156,8 m w okolicach Osieka do 385 m n.p.m. w Paśmie Wygiełzowskim.

Powiat staszowski istniał już w I połowie XIX w.

Fauna i flora

edytuj
 • Lesistość terenu wynosi ok. 32%. Ok. 72% drzewostanu stanowi sosna.
 • Tereny powiatu zamieszkuje ponad 150 gatunków ptaków i ponad 50 gatunków ssaków. Także ok. 30 gatunków ryb, w kompleksach leśnych z niewielkimi zbiornikami wodnymi panują dogodne warunki dla ich rozwoju.
 • Obszary chronione
  • Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu – rozciąga się na obszarach gmin Bogoria, Staszów i Rytwiany.
  • Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu – obejmuje część gminy Oleśnica.
  • Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu – obejmuje większą część gminy Szydłów.
  • Rezerwat przyrody Zamczysko Turskie – w gminie Połaniec

Historia

edytuj

Graniczy z wieloma powiatami, w tym sandomierskim.

Gospodarka

edytuj

Dojazd

edytuj

Samolotem

edytuj

Koleją

edytuj

Samochodem

edytuj

Autobusem

edytuj

Regiony

edytuj

Ciekawe miejsca

edytuj

Biskup Wojciech Jastrzębiec wybudował w Rytwianach gotycki zamek obronny, wzniesiony w rozlewiskach rzeki Czarnej Staszowskiej w latach 1425 – 1436. Przez 200 lat wydawał się niemal nie do zdobycia, ale w połowie XVII w. udało się to jednak księciu siedmiogrodzkiemu Rakoczemu. Zamek służył kolejnym właścicielom wsi i w pierwszej połowie XIX w. pomimo częściowej ruiny nadal był użytkowany. W 1859 r. Potoccy rozebrali go na materiał budowlany. Po zamku pozostał już tylko fragment (narożnik) jednej z baszt, wysoki na ok. 3 piętra. Za czasów Tęczyńskich Rytwiany były prawdziwym dworem magnackim i przeżywały najświetniejszy okres w swojej historii. Najazd wojsk Rakoczego szczęśliwie nie wyrządził większych szkód braciom zakonnym – kamedułom, którzy osiedli tu w 1621 r., sprowadzeni przez Jana Tęczyńskiego i wybudowali klasztor i kościół. W 1819 r. przeniesiono kamedułów do Warszawy, a kościół klasztorny służy nielicznym okolicznym mieszkańcom jako kościół parafialny. Kościół zachwyca wnętrzem, w tym szczególnie kaplicą świętego Romualda. Ostatni właściciele wsi – Radziwiłłowie wybudowali na przełomie wieków XIX i XX swoją rezydencję. W 2005 r. pałacyk, będący własnością Elektrowni Połaniec został wyremontowany i mieści się w nim hotel.

Komunikacja

edytuj

Kielce

Noclegi

edytuj

Gastronomia

edytuj