Wikipodróże:Konsensus

Podstawową metodą podejmowania decyzji przez użytkowników jest osiąganie konsensusu w drodze dyskusji prowadzonej zgodnie z zasadami Wikipodróży i na podstawie weryfikowalnych źródeł wiedzy. Konsensus wymaga od uczestników dyskusji działania w dobrej wierze dla dokładnego określenia różnic w spojrzeniu na zagadnienie. Gdy zwykła dyskusja nie wystarcza, należy poprosić o opinię szersze grono użytkowników (indywidualnie lub np. w pubie); w przypadkach dalszego braku rozwiązania można sięgnąć po głosowanie, a w razie przerodzenia się dyskusji w konflikt – po metody rozwiązywania konfliktów.

Konsensus nie może naruszać neutralnego punktu widzenia w opisie artykułu, w tym nakazu uwzględniania rozbieżnych stanowisk na dany temat, o ile są one widoczne w wiarygodnych źródłach. Nie może też łamać zasad opisanych w „Czym Wikipodróże nie są” i innych zasad związanych z neutralnym i weryfikowalnym edytowaniem.