Rozmówki rosyjskie: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 2162 bajty ,  7 miesięcy temu
brak opisu edycji
|Д д
|''Д д''
|d
|de
|-
|З з
|''З з''
|z
|z
|-
|И и
|''И и''
|i
|i
|-
|Й й
|''Й й''
|j
|i kratkaje
|-
|Н н
|''Н н''
|n
|en
|-
|П п
|''П п''
|p
|pe
|-
|Р р
|''Р р''
|r
|er
|-
|Т т
|''Т т''
|t
|te
|-
 
== Liczebniki ==
Pod względem semantycznym liczebniki w języku rosyjskim dzielą się na dwie grupy:
 
# Liczebniki główne (количественные) – odpowiadają na pytanie ''сколько?'' (ile - ''skolka'') Np.: два, десять, сорок три, сто''.''
# Liczebniki porządkowe (порядковые) – odpowiadają na pytanie ''который?'' (który - ''katoryj'') Np.: второй, десятый, сорок третий, сотый''.''
 
Jeden -
 
Dwa -
 
 
'''Liczebniki główne'''
 
0 – ноль
 
1 – оди́н
 
2 – два
 
3 – три
 
4 – четы́ре
 
5 – пять
 
6 – шесть
 
7 – семь
 
8 – во́семь
 
9 – де́вять
 
10 – де́сять
 
11 – оди́ннадцать
 
12 – двена́дцать
 
13 – трина́дцать
 
14 – четы́рнадцать
 
15 – пятна́дцать
 
16 – шестна́дцать
 
17 – семна́дцать
 
18 – восемна́дцать
 
19 – девятна́дцать
 
20 – два́дцать
 
21 – два́дцать оди́н
 
22 – два́дцать два
 
23 – два́дцать три
 
24 – два́дцать четы́ре
 
25 – два́дцать пять
 
26 – два́дцать шесть
 
27 – два́дцать семь
 
28 – два́дцать во́семь
 
29 – два́дцать де́вять
 
30 – три́дцать
 
40 – со́рок
 
50 – пятьдеся́т
 
60 – шестьдеся́т
 
70 – се́мьдесят
 
80 – во́семьдесят
 
90 – девяно́сто
 
100 – сто
 
200 – две́сти
 
300 – три́ста
 
400 – четы́реста
 
500 – пятьсо́т
 
600 – шестьсо́т
 
700 – семьсо́т
 
800 – восемьсо́т
 
900 – девятьсо́т
 
1000 – ты́сяча
 
10 000 – де́сять ты́сяч
 
100 000 – сто ты́сяч
 
1 000 000 – миллио́н
 
1 000 000 000 – миллиа́рд
 
== Dni tygodnia i pory dnia ==
Pieniądze - деньги (''dzjengi'')
 
Bankomat - банкомат (''bankamat'')
 
(''bankamat'')
 
Transakcja - сделка (''sdzjełka'')
 
Konto bankowe - банковский счет (''bankowskij sćot'')
 
Karta kredytowa - кредитка (''krieditka'')
 
Transfer pieniędzy - трансфер (''transfjer'')
 
Chcę znać stan mojego konta - Я бы хотел узнать состояние своего счета
Anonimowy użytkownik